Výpočet prepravného pre Slovensko
 
Miesto odoslania:  
Miesto doručenia:  
Služba:  
Hmotnosť:   kg                           vzdialenosť: km
Poznámka: pri zásielkach nad 5 kg sa účtuje sadzba 0.17 EUR za každý načatý kilogram. Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa cena za prepravu určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: (dĺžka x šírka x výška v cm) / 5000.
Pripoistenie:


 
deklarovaná hodnota tovaru: EUR
Poznámka: tovar je poistený do hodnoty 166 EUR. Ak máte záujem si zásielku pripoistiť sadzba je 0,3% z deklarovanej hodnoty zásielky.

Dobierka:   EUR
Poznámka: poplatok za dobierku je 1.66 EUR + 1% z inkasovanej hotovosti.
Dodací list:   áno nie
Poznámka: poplatok za dodací list je 1.66 EUR.
Prepravné:   EUR
Palivový príplatok:   EUR
Iné služby:   EUR

Spolu:   EUR
Všetky ceny sú kalkulované bez DPH 20%