Objednávka prepravy

Zásielky do zahraničia musia byť objednané cez zákaznícke centrum na čísle 0850 111 911
alebo emailom na inside@remax.sk
 
 

 

   
  Odosielateľ:    
  Názov / Meno  
  Ulica, číslo  
  PSČ, Mesto  
  Kontakt  
  Email  
  Kont. osoba  
  Poznámka  
  Dátum a čas vyzdvihnutia Od: ..   :
Do: :
 
 

 

   
  Príjemca:    
  Názov / Meno  
  Ulica, číslo  
  PSČ, Mesto  
  Kontakt  
  Email  
  Kont. osoba  
  Poznámka  
  Dátum a čas doručenia Od: ..   :
Do: :
 
   
  Platiteľ  
  Typ úhrady  
   
  Zásielka:    
     
  Hodnota pre poistenie EUR  
  Hmotnosť kg  
  Počet kusov ks  
  Rozmery najväčšieho balíka x x cm  
  Variabilný symbol  
  Dobierka EUR  
  Účet pre úhradu dobierky  
  Variabilný symbol dobierka  
  Typ zásielky  
  Popis zásielky
Výstižne uveďte druh zasielaného tovaru, napr. knihy, kozmetika, pánska obuv, dokumenty a pod.. Samotné typové označenie, napr. XR 500 a pod., nie je postačujúce. Popis tovaru je povinný údaj, inak preprava môže byť odmietnutá alebo pozastavená.
 
  Služba  
  Dodací list  
  Notifikačný e-mail (sem Vám príde potvrdenie objednávky aj doručenia)
V prípade, že do pol hodiny po odoslaní objednávky nedostanete potvrdenie o jej prijatí, prosím zavolajte nám na tel. číslo 0850 111 911.
 
  Cena v EUR

bez DPH: , DPH: ,s DPH:    
Upozornenie: Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa cena za prepravu určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: (dĺžka x šírka x výška v cm) / 5000.

 
 
 
 

   

 
 
 

 


 ReMax Courier Service. Všetky práva vyhradené (C)1997-2021.